Ceník ke stažení

  Ceník ve formátu .pdf
   Ceník mechanizace 2015


Stroj

BOBEK (L 903)
TEREX TC 35 - 3,5 t pásový
TEREX + vrtání
CAT 304 - 4,5t
CAT 305.5 - 5,5t
CAT 305.5 - 5,5t + kladivo
CAT 308 - 10 t
CAT 312 E - 16t pásový
CAT 312 E - 16t pásový + kladivo
CAT 323 - 23 t pásový
CAT 323 - 23 t pásový + kladivo
CAT 324 - 25 t
CAT 432 E, F + bourací kladivo
CAT 432 E, F traktor
CAT 950 K
CAT D6N buldozer
CAT D6N buldozer + NIVELACE
CAT TH 407 - manipulátor
JCB 145 - 16 t kolový
JCB 145 - 16 t kolový + kladivo
BOMAG VÁLEC - 14 t
BOMAG VÁLEC - 3,5 t
Tøídiè KEESTRACK (30 t)
Drcení (80 t)
Drtiè WILIBALD
Pøíkopový váleèek
Vibraèní deska velká

Hod

450
450
750
500
550
850
850
1000
1400
1150
1600
1400
950
650
1500
1300
1600
800
1000
1450
850
500
1800

4000
400
350

pøíslušenství


lžíce 300, 400 a svahovací
Vrták 300 mm
lžíce 300, 400 a svahovací
lžíce 300, 400, 600 a svahovací

lžíce 400, 600, 1000 a svahovací
lžíce 400, 600, 1000 a svahovací

lžíce 400, 600, 1000 a svahovací

lžíce 1400

7,5 T
lžíce 2, 2,2 a 3 m3

+ tvorba modelu

sítový tøídiè, frakce dle potøeby
Frakce 0 / 100
Døevní hmota, zemina


+ pøesun stroje dle velikosti
   Ceník dopravy 2015


Vozidlo

IVECO 90 - 9 t
IVECO 140 - 14 t - 2 x vùz
IVECO 190 + RUKA - 19 t
MAN 6x6 - 28 t - kontejner
TATRA T 815 - 28 t - 2 x vùz
TATRA, MERCEDES 8x8 - 33 t
Kropice - 7000 l
PODVALNÍK - 29 t
VANA HARDOX 25 m3 - 29t
VANA BODEX 50 m3 - 29t
TANDEM - za 6x6, 8x8
Traktor Zetor + koštì /
radlice / posyp
Traktor JOHN DEERE
Dodávka - C. JUMPER
Pøistavení kontejneru
Kontejnery 11, 22, 33, 40 m3

Km

25
25
30
32
32
35
30
42
39
39
3912


Hod

400
500
600
550
550
850
600
1000
900
900
900
600

850Infoskládání rukou 15min/150 Kè+ m3 vody
+ 200 nakládka + 200 vykládka200 Kè
100 Kè / den

Pøi jízdì po dálnici bude sazba na km zvýšena o dálnièní poplatek.